Καλώς ήρθατε στο ANLPC

Association of NLP Coaching

Σχετικά με τον ANLPC

Ο σύνδεσμος ANLPC έχει δημιουργηθεί με σκοπό να αναπτύσσει, να προωθεί και να εξελίσσει τις βέλτιστες πρακτικές στην καθοδήγηση (NLP Coaching) και την εποπτεία (Mentoring), διασφαλίζοντας την επάρκεια στην κατάρτιση των διαπιστευμένων συνεργατών στο NLP Coaching, με στόχο υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Το όραμά μας είναι να είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στο χώρο του NLP Coaching  προσφέροντάς σας νέες γνώσεις και ευκαιρίες εξέλιξης.

Όραμα – Αποστολή – Αξίες

Ο ANLPC ως μία επαγγελματική ένωση υψηλής ποιότητας πρεσβεύει ένα σύνολο αρχών που έχουν σχεδιαστεί για να καθοδηγούν τα μέλη …

Ηθική

Ο όρος “καθοδηγητής” ή “καθοδηγητές” σε αυτό το κείμενο αναφέρεται και στα δύο φύλα, άνδρες και γυναίκες που διεξάγουν το επάγγελμα …

Εκπαίδευση

Link πιστοποιημένων από τον ANLPC σχολών

Κοινωνική Ευθύνη ANLPC

Ο ANLPC ανακοινώνει τον σχεδιασμό ενός προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης, με σκοπό
να αποτελέσει το πλαίσιο για τις περισσότερες …

ANLPC Μέλη

Αίτηση Μέλους
Κατηγορίες Μελών
Ανανέωση Συνδρομής

Διαπίστευση

Διαπίστευση Καθοδηγητών
Διαπίστευση Σχολών

Πιστοποίηση

NLP Coaching Practitioner

NLP Master Coach Practitioner

NLP Coaching Trainer