Διαπίστευση Καθοδηγητών

Η Ατομική Διαπίστευση ANLPC είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη διαπίστευση που αποδεικνύει ότι ένα άτομο που ασκεί το επάγγελμα ως επαγγελματίας NLP Coach καθοδηγητής έχει το κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και την ικανότητα να το εφαρμόσει αποτελεσματικά στην πρακτική του.

Οι NLP Coach καθοδηγητές που έχουν παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης με έναν από τους παρόχους πιστοποιημένων εκπαιδεύσεων από τον ANLPC (δείτε παρακάτω) θα έχουν ήδη λάβει την ποσότητα και το πρότυπο εκπαίδευσης που χρειάζονται να αποδείξουν στην αίτησή τους την ικανότητα τους. Ωστόσο, ο ANLPC αναγνωρίζει επίσης την προηγούμενη μάθηση ανεξάρτητα από το πού έλαβε χώρα αυτή η μάθηση. Χρειαζόμαστε απλώς διαβεβαίωση ότι η μάθηση πληροί τα κριτήριά μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Διαπίστευση Καθοδηγητών

Η Ατομική Διαπίστευση ANLPC είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη διαπίστευση που αποδεικνύει ότι ένα άτομο που ασκεί το επάγγελμα ως επαγγελματίας NLP Coach καθοδηγητής έχει το κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και την ικανότητα να το εφαρμόσει αποτελεσματικά στην πρακτική του.

Οι NLP Coach καθοδηγητές που έχουν παρακολουθήση ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης με έναν από τους παρόχους πιστοποιημένων εκπαιδεύσεων από τον ANLPC (δείτε παρακάτω) θα έχουν ήδη λάβει την ποσότητα και το πρότυπο εκπαίδευσης που χρειάζονται να αποδείξουν στην αίτησή τους την ικανότητα τους. Ωστόσο, ο ANLPC αναγνωρίζει επίσης την προηγούμενη μάθηση ανεξάρτητα από το πού έλαβε χώρα αυτή η μάθηση. Χρειαζόμαστε απλώς διαβεβαίωση ότι η μάθηση πληροί τα κριτήριά μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας