Κατηγορίες Μελών

NLP Coach Practitioner

Ο NLP Coach Practitioner έχει επιδείξει κατανόηση σε τεχνικές του NLP Coaching σε επίπεδο Practitioner σε μια πιστοποιημένη από τον ANLPC σχολή NLP και έχει ολοκληρώσει ελάχιστον αριθμό ωρών ζωντανής εκπαίδευσης 80 ώρες.

NLP Master Coach Practitioner

Ο NLP Master Coach έχει επιδείξει κατανόηση σε τεχνικές του Coaching σε επίπεδο Master Practitioner, αφου έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση τους στο NLP Practitioner και στο NLP Master Coach σε μια πιστοποιημένη από τον ANLPC σχολή NLP Coaching. Χρειάζεται να έχει ολοκληρώσει ελάχιστο αριθμό ωρών ζωντανής εκπαίδευσης συνολικά 120 ώρες.

NLP Coach Trainer

Ο NLP Coaching Trainer έχει επιδείξει κατανόηση σε τεχνικές του Coaching σε επίπεδο Trainer (εκπαιδευτή), αφου έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση του στο NLP Coaching Practitioner, στο NLP Master Coach και στο NLP Coaching Trainer σε μια πιστοποιημένη από τον ANLPC σχολή NLP Coaching. Χρειάζεται να έχει ολοκληρώσει ελάχιστο αριθμό ωρών ζωντανής εκπαίδευσης συνολικά 250 ώρες.