Κοινωνική Ευθύνη

Ο ANLPC ανακοινώνει τον σχεδιασμό ενός προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης, με σκοπό να αποτελέσει το πλαίσιο για τις περισσότερες πρωτοβουλίες προς όφελος της κοινωνίας γενικότερα.

Βασιζόμαστε στην ενεργό συμβολή σας σε αυτόν τον τομέα, σε τοπικό αλλά και ευρύτερο επίπεδο, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το όραμά μας αυτό και να έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο σε κοινωνικό επίπεδο και πέρα από τα σύνορα των χωρών μας.