Αγαπητό μέλος

Ο ANLPC είναι ένας ενοποιητικός και χωρίς αποκλεισμούς επαγγελματικός σύνδεσμος που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ατόμων και οργανισμών από τον επιχειρηματικό, εθελοντικό, κοινοτικό, την επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη, την συμβουλευτική, την καθοδήγηση, την εποπτεία, τον ακαδημαϊκό και ψυχολογικό τομέα.

Βασική εστίαση του ANLPC είναι η ανάπτυξη παγκόσμιων προτύπων, ηθικής και επαγγελματικού κώδικα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στον κλάδο.

Ο ANLPC διοικείται από εθελοντές με επαγγελματική διοικητική υποστήριξη. Τα μέλη ενθαρρύνονται να προσφέρουν εθελοντικά και να συνεργαστούν με τον ANLPC για να υποστηρίξουν το έργο μας.

Οφέλη Μελών

  • Συμμετοχή με έκπτωση σε Συνέδρια Coaching, Mentoring και Εποπτείας
  • Έκπτωση για όλες τις διαπιστεύσεις
  • Καταχώριση για μεμονωμένους καθοδηγητές και / ή μέντορες στη βάση δεδομένων «Βρείτε έναν μέντορα /προπονητή» στην ιστοσελίδα του ANLPC
  • Δωρεάν συνδρομή σε αρθρα και ενημερωτικά δελτία
  • Κοινότητες Πρακτικής
  • Παγκόσμια δικτύωση με άλλους μέντορες /προπονητές / επόπτες
  • Ευκαιρία να προσφέρετε εθελοντικά, να συνεισφέρετε και να επηρεάσετε τον κόσμο της καθοδήγησης, της προπονητικής και/ή της εποπτείας
  • Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία
  • Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας
  • Οδηγός CPD για καθοδηγητές, μέντορες και επόπτες